Brand & Industriskydd AB

Ring oss på: 020-357 357

Vilka är vi?

Brand & Industriskydd är ett familjeägt företag som grundades 1991. Vi erbjuder våra kunder en trygg och säker arbetsmiljö genom kunskap och trygga säkerhetslösningar. Vårt löfte - Vi gör det säkrare!

Läs mer

Helhetsleverantör

Vi tar självklart ansvar för hela processen som innefattar projektering, projektledning, installation, service och eftermarknadssupport. Allt bara ett telefonsamtal bort.

Läs mer

Det självklara miljövalet

Vi på B&I tänker på miljön! Vi arbetar aktivt med att ersätta våra produkter med miljömärkta alternativ. Genom samarbete med oss tar också DU hänsyn till miljön - vi vill vara ditt självklara miljöval!

Läs mer

Det självklara miljövalet

Det är vår målsättning att bedriva ett aktivt miljöarbete, där lagar och förordningar och övriga krav från ägare och samhälle endast utgör ett minimikrav, på ett sätt som har minsta möjliga negativa påverkan på miljön.

Detta åstadkommer vi genom:

ISO-certifierat miljöledningssystem
Vi arbetar enligt ett miljöledningsystem som är certifierat enligt ISO 14001. Det innebär att vi strävar efter ständig förbättring och för att driva miljöarbetet framåt sätter vi varje år upp miljömål. Vi måste hela tiden bli ännu lite bättre på att att minska vår negativa miljöpåverkan.

Miljömedvetna kunder
Vi har många miljömedvetna kunder. Samhället i stort blir alltmer medvetet om att individuella val och handlingar påverkar klimatet. Att välja B&I som leverantör är ett sätt att bidra till en hållbar miljöutveckling i samhället.

Påverka leverantörers materialval
Vi strävar efter att använda oss av leverantörer som har ett aktivt miljöarbete. Idag har vi exempelvis miljöcertifierade brandsläckare, vi omladdar skumbrandsläckare med miljöklassad släckvätska, vi fasar ut äldre joniska larmdetektorer mot nya optiska, vi har endast kolsyresläckare med stålbehållare och har helt slutat med aluminiumbehållare, vi fasar ut äldre nödljussarmaturer med ljusrör som ljuskälla mot nya med LED-armaturer.

Källsortering av restprodukter från verksamheten.
En viktig del i vår verksamhet är vår källsortering där genom minimerar vi spillet av restprodukter. Metall, wellpapp och sorteras ut och återvinns. Batterier, elskrot och annat miljöfarligt material, som inte går att återvinna omhändertag av våra leverantörer på ett miljöriktigt sätt.

Utbildning
Vi arbetar med att utbilda, informera, engagera våra medarbetare till att arbeta aktivt med miljöfrågor. Det kan handla om att våra tekniker samåker ut på jobb i en bil istället för i två. Att planera "sina" jobb smartare och därigenom minska bilkörningen. 

Även om vi hela tiden arbetar med att i första hand välja miljösmarta produkter och lösningar, kommer vi på B&I i framtiden göra ännu mer för att ytterligare minska vår miljöpåverkan och vi uppmuntrar även andra organisationer prioritera miljöfrågor.Ring oss på: 020-357 357

 

E-post: Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.  

Här finns vi

Osby - Huvudkontor Stockholm Växjö

Halmstad

Svedala  

 

 

Kontaktuppgifter

 

Hitta oss även på

  facebook linkedin